Franz Liszt

SEK 199.00

Frans Liszt - människan och symfoniske diktaren.
Legenden Frans Liszt var en pionjär för den rörelse inom musiken som kom att kallas romantiken. Mirjam Tapper har följt hans spår i Rom, Paris, Weimar och Budapest och Martin Tegen har analyserat Liszts tolv symfoniska dikter och översatt de poem som ligger till grund för dem.

Format: 155x230mm
Utgiven 2013 av Mita Bokförlag.

Kategori Böcker - Fakta