När intressanta ord,
fina bilder och
vacker form
dansar i samma takt
och bildar sidorna
i en bok